Fick pris för hans studier om pizza

Textstorlek

Skriv ut

Fick pris för hans studier om pizza

Näringsliv

Med en prissumma på 15 000 kronor delade Videum i år ut entreprenörspriset till Henrik Hultman och hans doktorsarbete Liv och arbete i pizzabranschen.

Motivering:
Henrik Hultman har med sitt doktorsarbete, Liv och arbete i pizzabranschen, lämnat viktiga bidrag till vår förståelse av en stor grupp småföretagare. Han skildrar en bransch och dess människor, vägarna till pizzerian och hantverket i den, den ofta påträngande spänningen mellan lönsamt och slitsamt samt vad allt detta innebär för branschens sätt att fungera och för de inblandades liv.

Man kan läsa hans arbete för dess porträtt av pizzabranschen i helfigur, men också för vad detta säger om villkoren för invandrares företagande och om entreprenörskap i stort. Det är ett arbete med flera bottnar, som har bäring på många av entreprenörskapets facetter.

Hultmans forskning/arbete utmärks vidare av hårt arbete i förening med en förmåga att finna okonventionella lösningar och ta tillvara på en möjlighet när den dyker upp – på ett sätt som för tankarna till den klassiska bilden av en entreprenör. Ställd inför uppgiften att göra en förberedande studie av frisörbranschen fann han att ett utmärkt sätt att finna intervjupersoner var att klippa håret. Man kunde följa datainsamlingens fortskridande på den allt kortare frisyren. På samma sätt tog han under arbetet med avhandlingen plats bakom bakbordet, och dammsög samtidigt landet på pizzerior, statistiska uppgifter, livsberättelser, historik och varje upptänklig källa som kunde bidra till det stora pussel han lade.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord