Advokatens tips lotsar entreprenörer till rätt riskkapitalist

Textstorlek

Skriv ut

Advokatens tips lotsar entreprenörer till rätt riskkapitalist

Finansiering & Riskkapital

Att söka riskkapital för första gången är lite som att kliva in i en ny värld, med nya begrepp och faktorer att ta hänsyn till. När du söker riskkapital för att finansiera utvecklingen av din affärsidé innebär det också att eventuella riskkapitalister vill få inflytande över ditt företags utveckling. Som entreprenör bör man också ta hänsyn till att du och riskkapitalisten förmodligen har olika investeringshorisonter.

- Det första man bör reflektera över som entreprenör på jakt efter kapital är om företaget verkligen är moget för riskkapitalfinansiering. Till skillnad från andra finansieringsformer, exempelvis banklån, så medför riskkapitalfinansiering en annan typ av ansvar gentemot finansiärerna med krav på avkastning som kan särskilja sig mot exempelvis bankfinansiering, säger Karin Ebbinghaus, advokat med inriktning på företagsförvärv och kapitalanskaffning på Vinge advokatbyrå.

Ett första steg mot riskkapitalfinansiering är att etablera en kontakt med riskkapitalisterna. Om man inte vet vad man ska börja så rör dig ute på mingel och evenemang där riskkapitalister och entreprenörer möts mer informellt. Nätverka flitigt och tveka inte att be jurister, revisorer och rådgivare med lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden om goda råd.

Ta hänsyn till riskkapitalistens placeringshorisont
Sannolikheten är stor att riskkapitalisten betraktar din affärsidé utifrån ett annat perspektiv än du själv gör.
- Riskkapitalister investerar inte för att vara snälla. De förväntar sig avkastning på sin investering och har ofta en bestämd uppfattning om när de vill göra exit i bolaget. Som entreprenör är du självklart beredd att lägga mycket tid på att utveckla din idé och kan tänka dig att jobba långsiktigt för att skapa värden i bolaget, men riskkapitalisten har sällan samma uthållighet. De vill ofta se resultat relativt snabbt, vilket också är ett krav från deras äger i sin tur, säger Karin Ebbinghaus.

Hon rekommenderar att entreprenörer ber riskkapitalisten redovisa vilken placeringshorisont och avkastningsnivå de förväntar sig. När du känner till riskkapitalistens agenda blir det lättare att matcha den med din egen.
Riskkapitalisterna bedömer också entreprenörers personliga egenskaper och förmåga att driva företaget framåt på ett framgångsrikt vis. Ta därför gärna en funderare på om du har tillräckligt med resurser och kompetens för att kunna leva upp till riskkapitalistens förväntningar.

- Gör en realistisk prognos över bolagets förväntade omsättning de kommande åren. Ha väl underbyggda påståenden och säkerställ att du kan styrka dina antaganden. Lägg tid på att redovisa hur och varifrån intäkterna ska komma in i ditt företag. Undvik glädjekalkyler och lösa antaganden, det riskerar att skada din trovärdighet och minska förutsättningarna att beviljas riskkapital, säger Karin Ebbinghaus.

Matcha dina behov med rätt riskkapitalist
För att ytterligare stärka din position hos riskkapitalisterna är det en fördel om du har full koll på företagets ekonomi och administration. En entreprenör som har ordning på pappersarbetet har nämligen med stor sannolikhet också ordning och kontroll på andra delar av företaget, vilket kan öka dina förutsättningar att få kapital.
Riskkapitalister tillför ofta mycket mer än bara kapital till nystartade företag. De kan förhoppningsvis också bidra med kompetens och erfarenhet som kommer entreprenören tillgodo. En annan avgörande frågeställning är hur många procent av bolagets aktier du är beredd att släppa till riskkapitalisterna.

- Självklart ska du värna om ägarandelarna i ditt företag, men undvik att vara överbeskyddande. Räkna med att riskkapitalisterna kräver en andel av ditt bolag och var beredd på att förhandla om den, säger Karin Ebbinghaus.

För att lyckas fånga riskkapitalisternas intresse och förtroende krävs en väl underbyggd affärsplan och en förmåga att sälja in dig själv och ditt team utifrån ett entreprenörsperspektiv. Du bör ha en tydlig bild av vad du vill göra med riskkapitalet och hur det ska hjälpa dig att nå dina affärsmål och skapa avkastning till eventuella investerare.

- Men glöm inte bort att du som entreprenör också kan ställa krav. Även om du till en början är mest mån om att få till någon typ av finansiering så kan det löna sig att välja riskkapitalbolag med eftertanke. Om du har möjlighet att välja en riskkapitalist med erfarenhet från din bransch eller från andra företag som tidigare genomgått den utvecklingsresa du själv står inför så kan det tillföra ett stort värde till bolaget, säger Karin Ebbinghaus.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord