Presentationer på jobbet som engagerar och går igenom

Textstorlek

Skriv ut

Presentationer på jobbet som engagerar och går igenom

Tips & Råd

Har du någon gång tittat ut över ett rum fyll med kollegor med en frånvarande blick, trots att du bara kommit halvvägs i din Powerpoint-presentation? Dina åhörare har uppenbarligen tråkigt. Du har tråkigt. Energin i rummet är låg och mer än hälften av presentationen återstår. Med ren viljestyrka klickar du fram bild efter bild och på något sätt lyckas du och din publik ta er igenom hela presentationen.

Ett sådant skräckscenario förtjänar både du och dina åhörare att slippa och visst går det att undvika. Oavsett ditt ämne och hur mycket det intresserar din publik så kan du presentera det på ett sätt som håller allas intresse uppe. Det är nämligen i första hand din personliga genomslagskraft som avgör om dina presentationer går igenom och engagerar. Du kan alltid skapa energi och fokus i rummet.

- Ditt budskap, orden du använder, står för max tio procent av det intryck du gör på dina åhörare. Resten handlar om hur du använder dina kommunikationskanaler; ditt kroppsspråk, din röst och den energi du förmedlar via de kanalerna, säger Shalini Persson, som driver Persson Idé och kommunikation, ett företag som hjälper individer och företag att stärka sin genomslagskraft.

Hon menar att varje individs personliga genomslagskraft är dess mest kraftfulla verktyg för att trimma sina presentationer. Det är ett verktyg som ger dig en starkare utstrålning, som du har nytta av både när du genomför presentationer på jobbet och i andra sociala situationer.

Sänd samma budskap på alla kanaler
- I mina utbildningar upprepar jag ”Sänd alltid samma budskap på alla kanaler” som ett mantra. Först när du gör det får du personlig genomslagskraft. Det vi kallar genomslagskraft, utstrålning eller karisma är i mångt och mycket en medveten och samstämmig användning av de viktigaste kommunikationskanalerna, säger Shalini Persson.

Genom att använda alla kanalerna på ett samstämt sätt kan du göra din jobbpresentation både engagerande och fängslande för alla som lyssnar. När du använder dina personliga verktyg på ett effektivt sätt är det ingen av dina kollegor som blir uttråkad, oavsett ditt budskap.

Shalini Persson tipsar - så ökar du din personliga genomslagskraft
- Dina ögon – Tänk samtalsögonkontakt. Möt blicken så ni får kontakt och tala med den du tittar på. Se till att du möter blicken hos personer runtom i rummet. Försök möta så många som möjligt så att alla känner sig sedda.

- Bli uppmärksam på din mimik. Många är omedvetna om mimik-kanalen och har omedvetet ett väldigt uttryckslöst ansiktsuttryck, oavsett humör och budskap. Kontrollera genom feedback från omgivningen och titta även i spegel. Öva på att uttrycka känslor med ditt ansikte. Kom ihåg att le när du pratar om något positivt.

- Använd dig av gester. Händer som hålls knäppta i brösthöjd sänder signaler om osäkerhet. Använd istället dina händer i gester för att förstärka dina ord. Hitta en neutral viloställning som fungerar för dig.

- Glöm inte hållningen. Din hållning är A och O. Våra ögon söker hela tiden symmetri. Brist på stabilitet, att stå och hänga med tyngden på ena benet, blir ett störningsmoment. Stå med tyngden jämnt fördelad på båda fötterna. Då ser du trygg ut och du får också maximal tillgång till din energi.

- Ge dina rörelser ett syfte. All rörelse ska ha ett syfte, annars upplevs den som störande. Dina åhörare reagerar inte på att du rör dig för att skriva på talan eller få överblick över hela salen. Om du planlöst går fram och tillbaka upplevs det däremot som störande och stressande.

- Ta kontroll över din röst. Bli medveten om volymen och trycket i din röst. Talar du högt eller är du tystlåten? Att tala tyst kan fungera som en kraftfull effekt, men det är ytterst störande om det fortgår under presentationen. Många, särskilt kvinnor, anstränger rösten väldigt mycket genom att tala från bröstet och halsen. Hitta bukstödet, trycket i rösten. Andas djupt. Öva på att använda bukstödet genom att ropa HOHOHO och samtidigt hålla handen på magen. Magen ska röra sig när du gör detta, annars hämtar du bara kraft från bröstet. Det är lätt att hoppa över pauserna, särskilt om du är lite nervös. Men pauserna är något av det viktigaste i hela presentationen.

- Välj rätt tonläge och betoning. Välj tonläge md omsorg, en monoton röst är sövande. Ett vanligt problem för kvinnor är att man ligger i ett för högt tonläge, vilket gör det svårt för rösten att bära och samtidigt anstränger den i onödan. För många är det särskilt lätt att rösten åker upp ett steg vid stress och nervositet. När du övar på att använda bukstödet, försök även lägga rösten något lägre än normalt. Du hörs bättre, får mer pondus och blir inte trött i rösten. Variera rösten så skapar du liv i presentationen.

- Variera ditt tempo. Även i fråga om rösttempot gäller att variation är avgörande. Låt det inte bli monotont utan växla från högt till lågt tempo på ett sätt som överensstämmer med det du säger. Tänk på hur musiken används i en film för att skapa stämning. Långsamt tempo som bygger upp förväntningar och sedan snabbt för att skapa dramatik och effekt. Ett ständigt högt tempo stressar dem som lyssnar, man får inte tid att bearbeta det som sägs. Ett alltför lågt tempo gör att presentationen blir långtråkig och tappar i kraft.

- Satsa på uppmärksamhet och närvaro. Det är nästan omöjligt att hålla intresset uppe för en presentatör som inte är fullständigt närvarande. Tittar du ut över ett rum fyllt av kollegor med frånvarande blickar är det oftast ett tecken på att ditt fokus inte är hos dem. Då skapas en glasvägg mellan dig och dina åhörare. Riv glasväggen genom att prata med dem istället för till dem. Fokusera på att berätta något viktigt för dem istället för att tänka på vad du ska säga härnäst eller fundera på vad de tycker om dig och ditt budskap.

- Var noga med fakta och formuleringar. Tänk på att det finns ett förstoringsglas mellan dig och dina kollegor när du presenterar. Det som inte är konstigt alls i ett samtal på kafferasten, kan bli ett stort irritationsmoment när du står på scen. Därför är det viktigt att du blir medveten om exakt hur du använder dina kanaler, vilka du ständigt använder och vilka du glömmer bort. Fundera också på vem du är och presentera på ett sätt som lyfter fram dina styrkor och minimerar dina svagheter.


Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord