Textstorlek

Skriv ut

Fortsatt ökning av antal företag i konkurs

EU

Det trendbrott, som inträffade under seklets första år, förstärktes under 2003. Efter att hela tiden sedan toppåret 1992 ha minskat, ökade antalet företagskonkurser under seklets första fyra år med 1, 10, 7 respektive 4 procent. Då det gäller antalet anst

Under 2003 försattes 8237 företag i konkurs. Jämfört med 2002 är det en ökning med 4 procent. Antal anställda i företag i konkurs uppgick till närmare 27.000 vilket inte var någon förändring. I Stockholms län försattes 3055 företag i konkurs, en ökning med 11 procent.

Inom byggindustrin försattes 924 företag i konkurs, en ökning med 36 procent. Antal berörda anställda minskade samtidigt med 1 procent. Bland företagsservicefirmor försattes 1 188 företag i konkurs under året vilket var en ökning med 4 procent. Inom datakonsultbranschen minskade antalet konkurser med 7 procent, 341 företag försattes i konkurs.

Under 2003 försattes 1137 enskilda firmor i konkurs, en ökning med 7 procent. En större andel av de firmor som drevs av män försattes i konkurs än av de som drevs av kvinnor. Jämfört med samtliga enskilda firmor i landet så gick 30 av 10 000 enskilda firmor ägda av män i konkurs, medan motsvarande siffra för kvinnorna endast var tredjedelen så stor, 11 företag av 10000.

Rapporten Konkurser och offentliga ackord 2003 »

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord