Textstorlek

Skriv ut

Färre konkurser under jan–sep 2004

EU

Antalet företagskonkurser minskade med 14 procent inom tillverknings­industrin och med 16 procent inom de IT-relaterade branscherna jämfört med motsvarande period 2003. Räknat i antal anställda som berördes av konkurser inom dessa branscher så var minskni

Totalt sett minskade antalet företagskonkurser med 6 procent under januari till september 2004 jämfört med motsvarande period 2003. Tingsrätten hade t.o.m. september fattat beslut om 6 034 företagskonkurser. Antalet anställda i företag i konkurs uppgick till närmare 16 400 personer vilket är en minskning med 21 pro­cent jämfört med föregående år.

I Stockholms län försattes 2 117 företag i konkurs under årets första nio månader, vilket innebär en minskning med 3 procent. I Västra Götalands län försattes 909 företag i konkurs, en minskning med 1 procent. Antalet anställda i företag i kon­kurs minskade med 20 respek­tive 30 procent i dessa båda län. I Skåne län minskade antalet företagskonkurser med 8 procent.

Inom byggindustrin minskade antalet företagskonkurser med 3 procent under de tre första kvartalen. Antalet anställda berörda av konkurser inom byggindustrin ökade dock med 52 procent, delvis beroende på en enstaka betydande konkurs. I hotell- och restaurangbranschen ökade antalet företagskonkurser med 3 procent medan antalet anställda berörda av konkurser inom branschen minskade med 10 procent.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord