Textstorlek

Skriv ut

Att starta eget med aktiva skulder

Finansiering & Riskkapital

Starta eget är en dröm för många. Med en god affärsidé kan det också bli en lukrativ affär. Men vad gäller egentligen för personer med aktiva skulder, finns möjligheten att ens starta ett bolag då?

Starta eget trots skulder
Eget företag har potential att öka livskvaliteten avsevärt. Med en välgrundad idé och ett genomtänkt koncept finns goda förutsättningar för att bli en framgångsrik företagare. Det bästa av allt är att precis alla utan näringsförbud kan starta företag, trots aktiva skulder hos Kronofogdemyndigheten.

402 205 personer var registrerade hos Kronofogden 2020
Enligt Kronofogdens statistik var drygt 400 000 personer registrerade hos myndigheten år 2020. Med totalt skuldsaldo på hisnande 87 miljarder kr. Med andra ord finns mängder av personer med höga skulder.

Ett eget företag kan skapa större möjligheter för återbetalning, vilket gör frågeställningen högst aktuell. Här visas en kortare sammanställning på vad som krävs för att starta eget bolag i Sverige år 2021.

Lån för att starta eget aktiebolag – trots skulder
För att starta ett aktiebolag krävs en insats på 25 000 kr vid registrering enligt paragraf 5, kapitel 1 i aktiebolagslagen. Beloppet kan betalas med pengar eller egendom, vilket som är bäst är individuellt. Skulle en egendom inte vara möjligt kan ett lån med betalningsanmärkning vara ett alternativ för de med betalda skulder.

För alla med aktiva skulder men med önskan om ett aktiebolag kan följande alternativt göra idén till verkligenhet:

- Bidrag
- Banker
- Investerare

Bidrag
Första alternativet är att söka upp bidrag till start av eget företag. Ett antal bidragsgivare ger ut bidrag till entreprenörer med innovativa affärsidéer. Då behöver inte startkapitalet återbetalas och företaget kan fortare blomstra.

Beroende på typ av företag kan till exempel Vinnova, arbetsförmedlingen och EU-stöd vara värt en närmare titt.

Banker
Andra alternativet är banker, trots att en person har aktiva skulder kan banken låna startkapital men vanligen krävs en säkerhet av något slag. Om bankens villkor inte kan uppfyllas finns låneinstitut likt Marginalen bank och Almi vilka på olika sätt underlättar för företagare vid start av eget företag.

Affärsänglar & investerare
Tredje alternativet är affärsänglar och investerare vilka kan bidra med även större summor. Samtliga nämnda alternativ kräver en välgenomtänkt affärsplan samt kalkyler vilka personen presenterar vid ett möte. Får investerarna/affärsänglarna upp intresse för idén kan de bidra önskat belopp mot överenskommelse.

Här finns även chans till att få ta del av rådgivning från erfarna entreprenörer. Något alla nya företagare kan tjäna mycket på.

Att tänka på vid starta av eget trots skuldsaldo
Några välkända fallgropar vid start av eget företag trots skulder kan vara bra att tänka på. Ett råd gäller nära och kära. Finns familj eller vän med möjlighet att hjälpa med startkapital bör ett samarbete vara noga planerat med överenskommelsen nedskriven och undertecknad.

Risken för framtida oenigheter och negativa konsekvenser är extra hög då ett företag startas med hjälp av familj/vän. Främst då avtal och bestämmelser ofta kan förbises vid uppstart. Något som kan ge oanade konsekvenser oberoende om en nära vänskap existerar då företaget startades.

Få kostnadsfri rådgivning för att starta ett företag med skulder
Mängder av rådgivning/vägledning finns att få från olika håll. Besök exempelvis:

  1. Nyföretagarcentrum
  2. Verksamt
  3. Arbetsförmedlingen
  4. Komvux – utbildning ”starta eget”


Att starta eget företag trots skulder är långt ifrån omöjligt. De förutsättningar en person behöver inkluderar inte skuldfrihet. Alla med affärsidé, driv, arbetsförhet och motivation kan lyckas som egen företagare.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord