Textstorlek

Skriv ut

160 miljoner ska göra Sverige till ett matland

Finansiering & Riskkapital

Idag fattade regeringen beslut om att satsa 160 miljoner kronor ytterligare på att uppnå visionen Sverige - det nya Matlandet, vars mål är att skapa fler jobb genom en satsning på mat- och turismföretagande.

Pengarna kommer bland annat att användas till kompetensutveckling hos företagare och för att stödja förädling, logistik, distribution och marknadsföring av småskalig livsmedelstillverkning och utveckling av företag inom mat och turism.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterade förra året en vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Visionens främsta syfte är att skapa fler jobb i hela Sverige. För att uppnå denna vision har nu ytterligare 160 miljoner kronor avsatts.

- Det känns verkligen jättebra att nu lägga en rejäl summa pengar på att nå visionen om Sverige - det nya Matlandet. Med hjälp av de här pengarna hoppas jag på många nya charkuterier, gårdsbutiker och turistanläggningar runt om i landet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Pengarna ligger i Landsbygdsprogrammet och kommer i första hand att fördelas av Jordbruksverket. Det är en satsning på 40 miljoner kronor årligen från och med 2010 fram till 2013.

Landsbygdsprogrammet omfattar 35 miljarder kronor fördelat på sju år och finansieras till hälften med pengar från EU och till hälften med pengar från svenska staten. Programmets syfte är att skapa jobb och tillväxt på den svenska landsbygden. Redan idag går delar av pengarna till att förverkliga Sverige som det nya matlandet, genom stöd till investeringar och till utbildningar inom mat och mathantverk.

En handlingsplan för hur Sverige - det nya Matlandet ska uppnås kommer att presenteras av jordbruksminister Eskil Erlandsson imorgon den 10 juli.

Läs mer om Matlandet:
http://www.regeringen.se/sb/d/11277

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord