Av:

Alan Carlsson

Datum:

2012-08-09, kl 23:52

Utköp av andelsägare i handelsbolag.

Hej!
Har en fråga till experterna i panelen. Ett handelsbolag har tre delägare, under året köper två av dem ut den tredje. Efter köpet äger den ene 65 % och den andre 35 %.

Min fråga är: hur bokförs denna transaktion? Bokförs den överhuvudtaget i Handelsbolagets egna redovisning ( vilket jag tvivlar på) eller är det en ren transaktion mellan två köpare som inte på något sätt avspeglas i bolagets egna redovisning?

Aneldningen till att jag frågar detta är att det är lite besvärligt att räkna JAU i handelsbolag om inte de ingående värdena är rätt från början.

Tack på förhand

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.