Av:

Margareth Berglund

Datum:

2012-07-11, kl 12:46

Outnyttjade underskott

Jag har i flera år haft underskott i ett eget företag men räknar nu i år med att för första gången ha större överskott 150.000 kr, kanske 200.000 kr. Jag arbetar delvis som terapeut med klienter men även som sjuksköterska hos bemanningsföretag.

När jag säljer mig till bemanningsföretagen undrar jag dels vad jag skall ta i arvode per timma för att få ut en inkomst på 35.000 kr. Vårdförbundet nämnde att jag kunde ha timarvoden på 340 kr men att bemanningsföretaget då betalar mina sociala avgifter. Förstår inte detta då de flesta i bemanningsföretaget har omkring 185-230 kr per timma som anställd!!!

Hur kan jag utnyttja mina underskott?

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.