Av:

Bengt-Arne Aldmar

Datum:

2012-06-14, kl 10:31

Starta båtskrot

hur startar jag en båtskrot, det finns en massa båtar som bara ligger i naturen
som skräpar ned och förstör naturen, vad finns det för lagar och förordningar
som ger mig rätt att ta hand om dessa vrak skära upp dem ta hand om delar och
sälja vissa delar vidare. vart ska jag vända mig för att få veta vad som krävs
för att starta en sådan rörelse
väligen
bengt-arne aldmar

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.