Av:

Klas Helgesson

Datum:

2012-05-12, kl 10:58

Utdelning i AB av kapital i passivt bolag

När man har ett AB så har man möjlighet att ta ut vinst i form av utdelning av vinsten. Detta sker efter att bolagsskatten är betald. Maximal utdelning på delägare är för 2012 127750 kr.

Får man även plocka ut utdelning från ett bolag som har ett positivt eget kapital men som ej gör vinst? Bolaget är passivt på så sätt att inga inkomster kommer in i bolaget dock finns ett kapital uppbyggt från tidigare år, detta kapital är bolagsbeskattat vid inkomståren.

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.