SUF-bolag förenklar uppstarten för entreprenörer

Textstorlek

Skriv ut

SUF-bolag förenklar uppstarten för entreprenörer

Näringsliv

Fler och fler hör talas om SUF som bolagsform, men för många är det fortfarande en nyhet att man kan driva sitt bolag med en ansvarsbegränsning utan ett krav på 50.000kr i aktiekapital. Men vad är det egentligen som möjliggör detta och finns det fler fördelar än att slippa aktiekapitalkravet? För att reda ut frågetecken kring den växande bolagsformen träffade vi grundarna till Mr Company, som idag är Sveriges största leverantör av SUF-bolag.

SUF står för "Svensk Utlandsregistrerad Filial” och är en bolagsform som växt fram genom EU:s bestämmelser om etableringsfrihet. Dessa skapades för att göra det enklare för aktiebolag i Europa att bedriva verksamheter över medlemsstaternas gränser. I Sverige har detta uppmärksammats speciellt under de senaste två åren genom den växande bolagsformen. Den andra förändringen med EU som gör SUF-bolag möjligt är den fria rörligheten, som förenklar det för EU-medborgare att starta bolag i alla medlemsstater, oavsett vilket land man är skriven i. Eftersom att kravet på aktiekapital skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder ser många chansen att starta i ett land med låga aktiekapitalkrav utan att tappa de lokala rättigheterna i de övriga europeiska länderna.

- I England har man sänkt kravet på aktiekapital i Limited-bolag (motsvarigheten till ett svenskt aktiebolag) till en pund för att främja entreprenörskap, medan andra länder valt att hålla kvar höga krav på allt mellan 30.000 till över 100.000 SEK. I Sverige ligger kravet idag på 50.000kr, men genom att starta ett SUF-bolag med moderbolaget i England kan man alltså bedriva sin verksamhet i Sverige genom en filial med normalt sett samma ansvarsbegränsning som i ett svenskt aktiebolag, säger Svensk Bolagsförmedlings VD Sabri Mdalla.

Förutom att man slipper kravet på aktiekapital, råder samma fördelar för ett SUF-bolag som i ett traditionellt aktiebolag. Ansvarsbegränsningen gäller normalt sett i vanlig ordning, det vill säga att det engelska bolaget är den juridiska personen, och skattesatserna förblir desamma eftersom att bolaget går under samma regelverk som ett svenskt AB när man bedriver sin verksamhet i Sverige genom en filial registrerad i Bolagsverket.

Mr Company började satsa ordentligt på den svenska marknaden under 2012, då man märkte att det fanns ett växande behov av hjälp med registreringsprocessen av ett bolag. Idag är man en del av Svensk Bolagsförmedling och erbjuder även hjälp med att registrera traditionella aktiebolag, SUF-bolag och andra bolagsformer. Inom registreringen av SUF-bolag besitter man dock sin främsta expertis, där man byggt upp ett system som effektiviserar och minimerar fel i registreringsprocessen som involverar det engelska och svenska bolagsverket. Därför kan man försäkra sina kunder om att uppstarten och den löpande verksamheten därefter går rätt till.

- Man kan starta ett SUF-bolag helt själv om man är intresserad av att sätta sig in pappersarbetet. Vi samarbetar med ledande jurister inom området och har stor erfarenhet av bolagsregistreringar i England och Sverige vilket gör det fördelaktigt att gå via oss. Vi blir också bolagets företagssekreterare, vilket helt klart är rekommenderat för att ha full översikt över bolaget i England när man driver ett SUF-bolag. Som en trygg tjänsteleverantör och rådgivare låter vi entreprenören fokusera på att driva sin verksamhet i Sverige precis som vanligt, säger Mdalla.

Grundarna har tidigare stor erfarenhet av att registrera den motsvarande bolagsformen NUF-bolag i Norge. Här har bolagsformen blivit så pass populär att norska staten sänkte kapitalkravet för norska aktiebolaget (AS) för att landets interna bolagsform skulle bli mer attraktiv.

- I Norge sänktes kapitalkravet från 100.000 till 30.000 norska kronor under 2012, med påföljande förenklingar under de kommande åren. Bland annat tog man även bort kravet på suppleant likt i ett engelskt Limited-bolag. Detta är ett direkt exempel på hur engelska filialer har påverkat norsk bolagsrätt under de senaste åren. Liknande tankar finns även i Sverige, vilket bland annat har lyfts fram av Annie Lööf (C) som vill sänka aktiekapitalet till en krona. I dagsläget ligger dock aktiekapitalkravet kvar på 50.000kr, vilket gör SUF-bolag till ett bra alternativ om man vill ha kvar ansvarsbegränsningen utan ett stort aktiekapital.

I Sverige ser man en tydlig trend sedan 2013, där antalet SUF-bolag som startats växer snabbare än någonsin. Det märks exempelvis på Mr Companys utveckling vars verksamhet har växt så snabbt att man har varit tvungen byta kontor två gånger under 2014. Idag sitter man på Engelbrektsgatan i centrala Stockholm och med ett team på 14 personer. För att reda ut några sista frågetecken fick vi svar på de vanligaste frågorna som många har när de funderar på att starta SUF-bolag:

Var beskattas ett SUF-bolag?
- Alla vinster beskattas i vanlig ordning där pengarna omsätts, det vill säga Sverige i detta fall, och man behöver inte vara orolig för att samtidigt beskattas i England eftersom det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Vi informerar bolagsverket i England om att bolaget är ”vilande” där, så att inga oklarheter råder.

Måste jag bokföra både i Sverige och England?
- Ja, i våra SUF-paket ingår årlig uppföljning emot England tillsammans med adresstjänster. I Sverige har SUF-bolag samma bokföringskrav som ett traditionellt aktiebolag.

Har SUF några nackdelar?
- Ja, SUF bolag är inte optimalt om du behöver finansiera din verksamhet primärt via banklån. Detta beror på att aktiekapitalet oftast är lågt i ett SUF-bolag, vilket sänker säkerheten för banker och andra kreditorer.

Vad kostar det att starta ett SUF-bolag via Mr Company?
- Vi har en registreringsavgift på 3290 kr, som är vårt arvode för att vi sköter registreringsprocessen från A till Ö av moderbolaget i England och filialen i Sverige. Årsavgiften ligger sedan på 2300 kr, vilket vi debiterar för att stå som företagssekreterare där vi löpande sköter kontakten med bolagsverket i England.

Hur många driver idag ett SUF-bolag i Sverige?
- Idag finns ca 25.000 företagare som driver sin verksamhet genom ett SUF-bolag. För närvarande startas ca 500 nya varje månaden, men det talet växer snabbt.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord