Textstorlek

Skriv ut

Startskottet går för regeringens satsning på kvinnors företagande

Näringsliv

Näringsminister Maud Olofsson samlade idag en rad företagare, forskare och personer från olika myndigheter och organisationer för att höra deras syn på vad som kan göras för att öka och stärka kvinnors företagande. Mötet är startskottet på en större satsn

Fotograf:
Erik Bratthall
- Tillsammans är jag övertygad om att vi kommer att kunna göra en verklig skillnad för de kvinnor som funderar på att starta eller redan driver företag, och därmed också för välfärden i landet. Får vi fler kvinnor som driver företag så får vi också fler kvinnor som skapar och deltar i de nätverk där VD:ar, ordföranden och styrelser rekryteras, säger näringsminister Maud Olofsson.

För att få fler kvinnor att starta företag och vilja expandera sina företag kommer regeringen att vidta ett flertal åtgärder. Redan i budgetpropositionen för 2007 aviserades en satsning på 100 miljoner kronor för att främja kvinnors företagande samt öka kunskaperna och forskningen om kvinnors företagande. Dessutom kommer ett program för att öka företagandet bland kvinnor att tas fram.

I budgeten annonseras också andra viktiga satsningar såsom en förstärkning av trygghetssystemen för företagare, att fler aktörer skall uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och omsorgen och ett ambitiöst regelförbättringsarbete.

Kvinnor som företagare är en underutnyttjad tillgång i den svenska ekonomin. Företagarandelen bland kvinnor var 2005 endast ca fem procent. Bara två länder i EU har en lägre andel kvinnor av företagarna, enligt Nuteks Entreprenörskapsbarometer 2006.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord