Småföretag inom vård och omsorg i Västra Götaland får 4 miljoner

Fotograf: Photostock / FreeDigitalPhotos.net

Textstorlek

Skriv ut

Småföretag inom vård och omsorg i Västra Götaland får 4 miljoner

Näringsliv

Nu finns det pengar att söka för affärsutveckling för småföretagare i vård- och omsorgsföretag i Västra Götaland. Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med TILLVÄXT VGR. Målsättningen är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom vård och omsorg i Västra Götaland.

Vård och omsorg är en bransch under omvandling där en ökande andel av produktionen övergår till privat regi. För att stimulera till konkurrenskraftiga företag och en förnyelse inom vård och omsorg driver Tillväxtverket tillsammans med Partnerskapet TILLVÄXT VGR och tre andra så kallade partnerskap i Sverige en satsning på utvecklingscheckar till företagare inom vård och omsorg.

– Stödet ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla företagets tjänster och arbetssätt för att på så sätt stärka konkurrenskraften och bidra till förnyelse i denna sektor, säger Christer Oom, ansvarig på TILLVÄXT VGR för vård- och omsorgs-företag. Vår roll är att hjälpa företagen med rådgivning och att fungera som en länk mellan företagen och Tillväxtverket.

Företagen kan söka ”små” eller ”stora” utvecklingscheckar för externa kostnader. De små är på mellan 10000 och 25000 kr. För dessa krävs ingen medfinansiering och de ska huvudsakligen gå till affärsutveckling och förstudier.

De stora är på mellan 50000 och 350000 kr. Här krävs kontant medfinansiering på 30% d.v.s. bidraget är 7 % av den externa kostnaden för utvecklingsinsatsen. Bidraget ska främst gå till utveckling av tjänster och arbetssätt.

Företagen ska ha minst 1, dock högst 50, anställda. Ingår företaget i en koncern får antalet anställda i koncernen uppgå till högst 250.

Läs mer:
www.tillvaxtvgr.nu

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord