Nio uppfinnare får pris

Textstorlek

Skriv ut

Nio uppfinnare får pris

Uppfinningar & Patent

Årets innovationsstipendiater från Stockholms stad är nu utsedda. Totalt får nio uppfinnare pris för sina spännande idéer, alla bedöms ha goda framtidsutsikter samt en stor kommersiell potential.

Fakta

Sedan 1983 har Stockholms stad delat ut stipendier till innovatörer som presenterar starka idéer för nya tjänster eller produkter som bedöms ha en kommersiell potential. Syftet är att främja företagandet och bland stipendiaterna finns såväl amatörer som proffs.

Innovationsstipendierna delades ut av Stockholms företagar- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M) under en ceremoni i Stockholms stadshus.

– Stockholm är en kunskapsstad och framgången bygger mycket på vår förmåga till nytänkande. Med innovationsstipendiet har vi i mer än 25 år uppmuntrat människor att förverkliga sina idéer, så det är med glädje vi belönar årets nio stipendiater, säger Ulla Hamilton.

Här följer årets innovationsstipendiater och juryns motivering:

Shahab Philip Abedian och Katarina Markovic tilldelas ett stipendium på 25.000 kronor för Muto Footwear, ett nytt, innovativt och mer miljöanpassat skokoncept inom segmentet sneakers och street shoes. Idén bygger på en teknisk uppfinning och en innovativ affärsmodell. Tack vare tekniken blir det både billigare och enklare för kunderna att konsumera och anpassa sina skor till sin dagliga klädsel.

Nicoline Kinch tilldelas ett stipendium på 25.000 kronor för Kolormondo, ett nytt sätt att visa, tala om och förstå färger. I ett första steg är Kolormondo ett lekfullt läromedel för barn och vuxna, men det kan utvecklas i både fysiska och digitala produkter riktade till så väl proffs som enskilda konsumenter. Metodiken underlättar förståelsen av färg och förenklar färgbestämning.

Michael Gustafsson och Anders Marklund tilldelas ett stipendium på 75.000 kronor för Agile Reading System, som gör det lättare att läsa text på små skärmar som exempelvis Iphone. Med detta system kan man förstora texten och samtidigt behålla överblick och sammanhang.

Andreas Byström tilldelas ett stipendium på 75.000 kronor för Stomicontroller. Personer som stomiopererats får en påse på magen, som på många sätt är besvärlig. Många som har den tycker att deras livskvalitet kraftigt försämrats. Med Stomicontroller behövs inte längre stomipåsen. Patienten kan på ett enkelt, säkert och hygieniskt sätt uträtta sina behov själv.

Tomas Modeer tilldelas ett stipendium på 75.000 kronor för sin omriktare för inkoppling av solceller till elnät. Omriktaren är en ny, mer effektiv och miljövänlig lösning för inkoppling av seriekopplade solpaneler till en omriktare som distribuerar energin till elnätet. Med denna lösning kan man utnyttja den instrålade solenergin optimalt och öka systemets totala verkningsgrad.

Ulrica Edlund och Ann-Christine Albertsson tilldelas ett stipendium på 100.000 kronor för förnyelsebara superabsorbenter. Med denna teknologi kan råvaran för absorberande produkter utvinnas från redan befintliga industriella processer inom cellulosa- och livsmedelsindustrin.

Läs mer:
www.stockholmbusinessregion.se/Vara-tjanster/Innovationer

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord