Textstorlek

Skriv ut

Minskning av antalet konkurser under 2004

EU

Antalet företagskonkurser inom tjänstebranschen och tillverkningsindustrin minskade med 8 respektive 16 procent 2004, jämfört med 2003. Antalet anställda som berördes av dessa konkurser minskade med 32 respektive 35 procent, det visar en ny rapport från I

Tingsrätten fattade under året beslut om 7 649 företagskonkurser – en minskning med 7 procent jämfört med 2003. Antalet anställda i företag i konkurs var drygt 21 200 personer vilket var 21 pro­cent lägre jämfört med föregående år.

I Stockholms län försattes 2 835 företag i konkurs under 2004 vilket innebar en minskning med 7 procent. I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 2 procent det vill säga 1 183 företag. I och med detta minskade också antalet berörda anställda med 26 respek­tive 28 procent i de båda länen. I Skåne län försattes 966 företag i konkurs, en minskning med 8 procent dock berördes fler anställda, antalet ökade med 10 procent.

Inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen ökade antalet konkurser med 1 procent medan de minskade med 7 procent inom byggindustrin.

I branschen datakonsul­ter och dataservicebyråer försattes 271 företag i konkurs vilket innebar en minskning med 21 procent. Antalet anställda som berördes av konkurserna minskade med drygt 60 procent.

Antalet offentliga ackord uppgick under året till 47 stycken, vilket är det högsta antalet sedan 1996.

www.itps.se

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord