Marknadsföring som går rakt in i kundens hjärta

Textstorlek

Skriv ut

Marknadsföring som går rakt in i kundens hjärta

Näringsliv

En ny stjärna har seglat upp på reklamhimlen. Temat för dagen är neuromarketing som rör sig i gränslandet mellan klassisk företagsreklam och hjärnforskning. Men vad är neuromarketing mer exakt? Vilka rön kan vi dra nytta av? Och vad kan ditt företag tjäna på den nya reklammetoden?

Vad är neuromarketing?
Neuromarketing utgår från följande stora frågor:
- Varför köper människor något?
- Vilka olika köptyper finns det?
- Hur kan vi använda vår kunskap om människors köpbeteende mer målinriktat i
marknadsföringen?

Neuromarketing förenar forskning om den mänskliga hjärnan med klassisk reklam. Fokus är på det som sker i huvudet på kunden.

- Multisensorisk stimulans som doft, ljud och beröring.
- Emotionell-kognitiv påverkan som igenkänning och känslor.
- Neurolingvistiska element som språkets påverkan.

Det uttalade målet är att förbättra reklamåtgärderna och tala mer direkt till kundens känslor. I centrum står människan som konsument, hennes reaktioner på dina marknadsföringsmetoder och hennes koppling till ditt företag.

Vilka forskningsrön kan du ha nytta av?
Forskarna mäter hjärnvågor och hjärtslag på testpersoner som utsätts för olika typer av stimulans. Det kan vara bilder, föremål eller hela reklamfilmer. På det sättet lär vi oss att förstå köpprocessen. Köpbesluten fattas i den s.k. accumbenskärnan i hjärnan. Det är en av de äldsta delarna av människokroppen och här väcks kundens känsla av att vilja ha något. Kroppens egen signalsubstans serotonin hämmar känslan och förhindrar impulsiva köp. Din marknadsföringsstrategi ska därför göra följande:

- Målinriktat förstärka kundens ”vill ha”-känsla.
- Stänga av kontrollsystemet som står mellan kunden och köpet.

Hur kan du inkludera neuromarketing i din reklam?
Några avgörande faktorer för våra köpbeslut är beröring, emotionellt tilltal och ett fungerande helhetskoncept. Genom att regelbundet upprepa ditt budskap får du ditt varumärke att fastna hos kunderna. Och strategin fungerar inte bara på köpvilliga kunder. De nya rönen kan också användas för att skapa en vi-känsla hos medarbetarna. Neuromarketing bygger på följande principer:

1. Reciprocitetsprincipen – Rabattkuponger stimulerar köpsug lika bra som gratisgåvor. Kontorsmaterial som följer företagets corporate design väcker igenkänning. Dessutom kan de användas vid mässor eller delas ut på kontoret. På så sätt får du kunder som är mer mottagliga för avgiftsbelagda erbjudanden och medarbetare som i högre grad identifierar sig med företaget.

2. Artificiella band – Rabatter och tillfälliga erbjudanden framkallar köpbeslut.
Erbjudanden ska helst omfatta tre nivåer: billigt, medel, dyrt.

3. Nyttoprincipen – Mervärde, t.ex. i form av besparingar i tid och pengar, är de
starkasta köpsignalerna till vår hjärna. I idealfallet kombineras båda två.

4. Att dra blickarna till sig – Det är särskilt viktigt när det gäller reklamblad och
banners. Användartester med Eyetracking (ögonrörelsestudier) visar att våra ögon
dras till vissa ansikten.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord