Kvinnorna tar över nätet – männen hänger inte med

Textstorlek

Skriv ut

Kvinnorna tar över nätet – männen hänger inte med

Ekonomi & Bokföring

I undersökningen Telia Trendrapport 2010 kan klyschan att kvinnor skulle vara mindre tekniska än män avfärdas en gång för alla. På så gott som alla områden drar kvinnor större nytta av dagens kommunikationsteknik än män.

Fakta

Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober
2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I
samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i
Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728
intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska
kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön,
ålder och geografisk bostadsort.

För svenskarna har den senaste tidens teknikutveckling inneburit att det nu är vanligare att vara uppkopplad mot nätet än att inte vara det. Och det är kvinnorna som tar täten. De är minst benägna att stänga av sin mobil och mest benägna att uppdatera Facebook och skicka sms, mms och e-post.

- Undersökningen talar sitt tydliga språk. Under 10-talet kan männen inget annat än att haka på när kvinnorna driver den tekniska utvecklingen och drar full nytta av teknikens möjligheter, säger, Erik Hallberg, chef för mobilitetstjänster på Telia.

Under 2010 kräver 76 procent av kvinnorna och 71 procent av männen tillgång till internet för att kunna sköta sitt jobb. 78 procent av kvinnorna skickar sms varje dag och 82 procent av skickar e-post dagligen. Motsvarande siffran bland de svenska männen är 64 procent, respektive 79 procent.

En vanlig dag uppdaterar 30 procent av kvinnorna sina statusrader på sociala sajter som Facebook, medan motsvarande andel för männen är 17 procent. Kvinnorna lägger också i betydligt högre utsträckning än män upp bilder, ljud och filmer på sociala sajter. En tredjedel av kvinnorna chattar också dagligen medan motsvarande andel bland männen är en fjärdedel.

- Det enda kvinnor gör mindre än män är att ringa via datorn. Annars utnyttjar hon digital teknik för nöje, jobb och socialt liv mer än han, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandsstjänster på Telia.

Läs mer:
www.telia.se/trend

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord