I en rekonstruktion är alla vinnare

Fotograf: Mats Åsman

Textstorlek

Skriv ut

I en rekonstruktion är alla vinnare

Ekonomi & Bokföring

Har du någonsin övervägt möjligheten att ansöka om att en kund eller leverantör ska försättas i företagsrekonstruktion när de är på obestånd? Genom att agera i rätt tid finns det goda chanser att rädda verksamheten och därmed undvika konkurs. Ett företag som har just företagsrekonstruktioner som sin affärsidé är Svensk Företagsrekonstruktion

Fakta

En rekonstruktion tar vanligen 6-9 månader. Under rekonstruktionsprocessen kan företaget inte försättas i konkurs.

Statlig lönegarantin utgår under företagsrekonstruktionen.

Om 60 procent av kapitalet (fordringsägarna) röstar ja till rekonstruktionen tvingas de övriga att gå med på att bolaget hamnar i rekonstruktion.

Den som lånar ut pengar under rekonstruktionen har stark förmånsrätt.

Johan Lund och Marcus Lindström startade Svensk Företagsrekonstruktion i slutet av 2012. Idag sysselsätter företaget tio heltidsanställda samt några deltidsanställda. Bolagets kompetens innehåller en fördelning mellan jurister med inriktning på obeståndsrätt och ekonomer med erfarenhet av eget företagande.

– Vi har vuxit betydligt snabbare än vi någonsin kunde föreställa oss, säger Johan Lund. Under vårt första år tog vi fem procent av marknaden. I år är siktet inställt på 10 procent.

Den huvudsakliga affärsidén hos Svensk Företagsrekonstruktion är att ta hantera processen vid en företagsrekonstruktion och att sköta allt praktiskt med administration och kundkontakter. Det juridiska arbetet avseende tingsrättsförhandlingar, kallelser, m.m. sker i samarbete med en rekonstruktör, vilket är en advokat.

– Vår framgång beror på att vi hittar kunderna i tid, säger Marcus Lindström. Många väntar alltför länge med att söka hjälp eftersom de helt enkelt hoppas på att likviditetsproblemen ska lösa sig utan extern hjälp.

– Traditionellt sett arbetar enbart advokatbyråer och ackordscentraler med rekonstruktioner, fortsätter Johan. Det är inte tillåtet för advokatbyråer att marknadsföra sig gällande rekonstruktioner vilket innebär att vi har möjlighet att agera mer proaktivt i relation till den övriga marknaden. Förutsättningen för att ett bolag överlever en rekonstruktion är att hjälpen kommer in i ett så tidigt skede som möjligt.

När Vd:n eller ägaren för ett bolag får problem med betalningar såsom löner eller skatter är det naturligt att leta efter information på nätet om konkurs eller skatteskulder. Svensk Företagsrekonstruktions målsättning är att hamnar överst i träfflistorna vid dessa typer av sökord.

– Många tror att en företagsrekonstruktion är detsamma som en konkurs, säger Johan.

Detta är felaktigt, bl.a. eftersom en rekonstruktion utgör en fantastisk möjlighet till fortlevnad medan en konkurs innebär slutet för bolaget. Och ändå sker det årligen i Sverige 6 000-7 000 konkurser men enbart ca 400 rekonstruktioner.

- Alla förlorar på en konkurs, fortsätter Marcus. Jämför detta med en rekonstruktion, där kan alla gå ut som vinnare.

- När man blir kund hos oss innebär det att vi hanterar de jobbiga sakerna, säger Johan. Vi ringer till fordringsägare, letar ny finansiering och för en dialog med personalen. Naturligtvis blir många medarbetare oroliga och undrar hur skyddade de är och så vidare. Det är oerhört viktigt att personalen känner sig trygg så att de kan fokusera på att utföra sitt jobb vilket är en förutsättning för en lyckad rekonstruktion. Vilka företag är det då som har bäst förutsättningar att överleva efter en lyckad rekonstruktion?

– Företaget bör ha från 7-8 anställda och uppåt, säger Johan. Givetvis måste det finnas en sund affärsidé. I de fall ägaren har givit upp och inte längre tror på affärsidén, måste ledningen och styrelsen bytas omgående. Vid en rekonstruktion kan det i vissa fall även vara nödvändigt att göra ett generationsskifte om det rör sig om ett familjeföretag.

– Det gäller att få företagsledningen att bryta gamla mönster, fortsätter Johan. Meningen med en rekonstruktion är ju inte att bolaget bara ska överleva processen, utan att det förhoppningsvis ska leva vidare under många år. Då vi är entreprenörer, lämnar vi tillbaka ett genomarbetat bolag med en ny stabil finansieringsgrund att stå på i samband med rekonstruktionens avslut.

Svensk Företagsrekonstruktion ser potentialen i inleda samarbeten med redovisningsbyråer och berätta om de möjligheter som finns med en företagsrekonstruktion.

- Den som har allra bäst insyn i ett företags ekonomi är ju redovisningskonsulterna, säger Marcus. Dessa är företagarens naturliga rådgivare.

- En redovisningskonsult ser ju direkt när kunden börjar få problem med att betala sina fakturor, fortsätter Johan. De har då möjlighet att lyfta upp detta i ett tidigt skede och genom ett samarbete med oss är förutsättningarna att få ett fortsatt levande bolag som kund stora. Hälften av våra rekonstruktioner lyckas, vilket är en hög siffra.

Både Johan och Marcus ser ett stort behov av redovisningskunskap hos sina kunder; stor sett alla behöver hjälp med sin redovisning och det är ofta en undermålig bokföring som lett till att bolaget hamnat i en insolvenssituation.

- Ofta har våra kunder inte haft möjlighet att betala sin redovisningskonsult, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på att bolaget är insolvent. Många redovisningskonsulter väljer i detta läge helt enkelt att avsluta samarbetet med bolaget. När vi tagit oss an kunden kan vi gå i god för att ekonomin blir stabilare. Här kan vi se ytterligare ett samarbete med redovisningsbyråer, vi kan förse dem med nya kunder som genomgått en rekonstruktion och därmed är att räkna med igen, avslutar Johan.


Rekonstruktionstestet
Genom att ställa dessa frågor kan du testa om ett företag har rätt förutsättningar för att genomgå en rekonstruktion:

• Har företaget svårt att betala sina leverantörsfakturor, skatt eller lön?
• Har företaget förlorat en stor kund?
• Har företaget en specifik tvist med stor kund eller leverantör som skapat likviditetsbrist?
• Finns det någon som sökt företaget i konkurs?
• Har företaget förlorat sin F-skatt?
• Har banken dragit tillbaka sin kredit mot företaget?
• Har företaget expanderat för fort?


Text: Tina Sjöström

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord